You are here: Home » Önkormányzat » Rendeletek

Rendeletek

2007. évi rendeletek

 

Rendelet hivatalos száma
Rendelet címe
Rendelet típusa
Téma
Egységes szerkezet dátuma
Hatály
Letöltés
1/2007. (III.6.) sz. Önk.
Alsómocsolád község 2007. évi költségvetéséről
Egységes
Költségvetés
2007.03.06.
Hatályos
2/2007. (IV.04.) sz. Önk.
2006. évi költségvetésről szóló 3/2006. (III.11.) sz. rendelet módosítása
Egységes
Költségvetés
2007.04.04.
Letöltés
3/2007. (IV.04.) sz. Önk.
2006. évi költségvetés végrehajtásáról
Egységes
Költségvetés
2007.04.04.
Letöltés
4/2007. (VI.22.) sz. Önk.
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 13/2006.(XII.15.) sz. rendelet módosítása
Egységes
Működés
2007.06.22.
Letöltés
5/2007. (VII.05.) sz. Önk.
A közterület használatáról szóló 9/2003. (VIII.15.) sz. rendelet módosítása
Egységes
Közterület
2007.07.05.
Letöltés
6/2007. (VIII.24.) sz. Önk.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról
Egységes
Támogatás
2007.08.24.
Letöltés
7/2007. (XI.06.) sz. Önk.
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 13/2006. (XII.15.) sz rendelet módosításáról
Egységes
Működés
2007.09.06.
Letöltés
8/2007. (XI.06.) sz. Önk.
Mágocs és Környéke Ált. Műv. Központ és Könyvtár szolgáltatásait igénybe vevők által fizetendő térítési díjakról
Egységes
Művelődés
2007.09.06.
Letöltés

 

2008. évi rendeletek

 

Rendelet hivatalos száma
Rendelet címe
Rendelet típusa
Téma
Egységes szerkezet dátuma
Hatály
Letöltés
1/2008. (I. 16.) sz. Önk.
Az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz, valamint szennyvízcsatorna használatáért fizetendő díjról
Egységes
Közüzemi
2008.01.16.
Letöltés
2/2008. (II. 18.) sz. Önk.
az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről
Egységes
Költségvetés
2008.02.18.
Hatályos
3/2008. (II. 28.) sz. Önk.
Alsómocsolád Község Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről
Egységes
Költségvetés
2008.02.28.
Letöltés
4/2008. (IV. 01.) sz. Önk.
Az önkormányzat tulajdonában levő lakások bérbeadásának feltételeiről, a lakbér mértékéről és a lakások elidegenítéséről
Egységes
Település
2008.04.01.
Letöltés
5/2008. (IV. 24.) sz. Önk.
Alsómocsolád Község 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007 (III.6.) számú rendeletének módosításáról
Egységes
Költségvetés
2008.04.24.
Hatályos
6/2008. (IV. 24.) sz. Önk.
az Önkormányzat 2007 évi költségvetésének végrehajtásáról
Egységes
Költségvetés
2008.04.24.
Hatályos
7/2008. (V. 30.) sz. Önk.
az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II. 18.) számú rendelet módosításáról
Egységes
Költségvetés
2008.05.30.
Hatályos
8/2008. (V. 30.) sz. Önk.
A közterületek használatáról szóló 9/2003.(VIII.15.) sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről
Egységes
Közterület
2008.05.30.
Letöltés
9/2008. (VI. 26.) sz. Önk.
Az építményadóról szóló 7/2002.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról
Egységes
Település
2008.06.26.
Letöltés
10/2008. (VI. 26.) sz. Önk.
A helyi iparűzési adóról szóló 10/2002.(XII.14.)sz. rendelet módosításáról
Egységes
Település
2008.06.26.
Letöltés
11/2008. (VI. 26.) sz. Önk.
A vállalkozók kommunális adójáról szóló 11/2002.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról
Egységes
Település
2008.06.26.
Letöltés
12/2008. (VIII. 07.) sz. Önk.
A községben élő szociálisan rászoruló felnőttek és gyermekek részére pénzben és természetben nyújtandó ellátásokról és szociális szolgáltatásokról szóló 3/2008.(II.28.) sz. rendelet módosítása
Egységes
Támogatás
2008.08.07.
Letöltés
13/2008. (VIII. 07.) sz. Önk.
Alsómocsolád Község Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 20/2008.(II.28.) sz. rendelet módosítása
Egységes
Költségvetés
2008.08.07.
Letöltés
14/2008. (VIII. 22.) sz. Önk.
A személyes gondoskodást nyújtó integrált szociális intézményben biztosított szolgáltatások térítési díjáról
Egységes
Szociális
2008.08.22.
Letöltés
15/2008. (IX. 25.) sz. Önk.
Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2008.(IV.24.) sz. rendeletének módosításáról
Egységes
Költségvetés
2008.09.25.
Letöltés
16/2008. (IX. 25.) sz. Önk.
Alsómocsolád Község Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008.(II.18.) sz. rendeletének módosításáról
Egységes
Költségvetés
2008.09.25.
Letöltés
17/2008. (XI. 25.) sz. Önk.
A település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 22/2004.(IV.24.) sz. rendeletének módosításáról
Egységes
Település
2008.11.25.
Letöltés
18/2008. (XII. 16.) sz. Önk.
Az idegenforgalmi adóról
Egységes
Település
2008.12.16.
Letöltés

 

2009. évi rendeletek

 

Rendelet hivatalos száma
Rendelet címe
Rendelet típusa
Téma
Egységes szerkezet dátuma
Hatály
Letöltés
1/2009. (I. 29.) sz. Önk.
A község népességmegtartó erejének fokozása érdekében az önkormányzat által nyújtandó lakáscélú támogatásokról szóló 1/2003.(II.03.) sz. rendeletének módosításáról
Egységes
Település
2009.01.29.
Letöltés
2/2009. (II.25.) sz. Önk.
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
Egységes
Költségvetés
2009.02.25.
Hatályos
3/2009. (II.25.) sz. Önk.
A természetben nyújtható szociális ellátások egyes fajtáiról
Egységes
Költségvetés
2009.02.25.
Hatályos
4/2009. (II. 25.) sz. Önk.
A személyes gondoskodást nyújtó integrált szociális intézményben biztosított szolgáltatások térítési díjáról szóló 14/2008.(VIII.22.) sz. rendelet módosításáról
Egységes
Település
2009.02.25.
Letöltés
5/2009. (III. 18.) sz. Önk.
A községben élő szociálisan rászoruló felnőttek és gyermekek részére pénzben és természetben nyújtandó ellátásokról és a szociális szolgáltatásokról szóló 3/2008.(II.28.) sz. rendelet módosításáról
Egységes
Szociális
2009.03.18.
Letöltés
6/2009. (IV. 30.) sz. Önk.
A községben élő szociálisan rászoruló felnőttek és gyermekek részére pénzben és természetben nyújtandó ellátásokról és a szociális szolgáltatásokról szóló 3/2008.(II.28.) sz. rendelet módosításáról
Egységes
Szociális
2009.04.30.
Letöltés
7/2009. (IV. 30.) sz. Önk.
Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008.(II.18.) sz. rendeletének módosításáról
Egységes
Költségvetés
2009.04.30.
Letöltés
8/2009. (IV.30.) sz. Önk.
az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról
Egységes
Költségvetés
2009.04.30.
Hatályos
9/2009. (V. 14.) sz. Önk.
Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II.25.) sz. rendelet módosításáról
Egységes
Költségvetés
2009.05.14.
Letöltés
10/2009. (VIII. 27.) sz. Önk.
Földrajzi nevek megállapításáról, karbantartásáról, a házszám keletkezéséről és megállapításáról, valamint a művészeti alkotások közterületen történő elhelyezéséről
Egységes
Település
2009.08.27.
Letöltés
11/2009. (VIII. 27.) sz. Önk.
Közterület elnevezéséről
Egységes
Település
2009.08.27.
Letöltés
12/2009. (VIII. 27.) sz. Önk.
A község népességmegtartó erejének fokozása érdekében az önkormányzat által nyújtott lakáscélú támogatásáról
Egységes
Szociális
2009.08.27.
Letöltés
13/2009. (IX. 22.) sz. Önk.
Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
Egységes
Önkormányzat
2009.09.22.
Letöltés
14/2009. (XII. 01.) sz. Önk.
A természetben nyújtható szociális ellátások egyes fajtáiról szóló3/2009.(II.25.) sz. rendelet módosításáról
Egységes
Szociális
2009.12.01.
Letöltés
15/2009. (XII. 01.) sz. Önk.
A település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 22/2004.(IX.15.) sz. rendelet módosításáról
Egységes
Közüzemi
2009.12.01.
Letöltés
16/2009. (XII. 15.) sz. Önk.
Egyes helyi adókról szóló rendeletek módosításáról
Egységes
Település
2009.12.15.
Letöltés
17/2009. (XII. 15.) sz. Önk.
Az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz, valamint szennyvízcsatorna használatáért fizetendő díjról szóló 18/2008.(XII.16.) sz. rendelet módosításáról
Egységes
Közüzemi
2009.12.15.
Letöltés
18/2009. (XII. 15.) sz. Önk.
A személyes gondoskodást nyújtó integrált szociális intézményben biztosított szolgáltatások díjairól szóló 14/2008.(VIII.22.) sz. rendelet módosításáról
Egységes
Szociális
2009.12.15.
Letöltés

 

2011. évi rendeletek

 

Rendelet hivatalos száma
Rendelet címe
Rendelet típusa
Téma
Egységes szerkezet dátuma
Hatály
Letöltés
1/2011. (I.13.) sz. Önk.
A személyes gondoskodást nyújtó integrált szociális intézményben biztosított szolgáltatások térítési díjairól szóló 14/2008 (VIII. 22.) rendelet módosításáról
Egységes
Költségvetés
2011.01.13.
Hatályos
3/2011. (III.18.) sz. Önk.
A 2011. évi költségvetésről
Egységes
Költségvetés
2011.03.18.
Hatályos
6/2011. (IV.07) sz. Önk.
A házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól
Egységes
Házasságkötés
2011.04.07.
Hatályos
7/2011. (IV.07) sz. Önk.
A közterület használat szabályairól és díjáról
Egységes
Közterület
2011.04.07.
Hatályos
8/2011. (IV.07) sz. Önk.
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
Egységes
Közterület
2011.04.07.
Hatályos