You are here: Home » Egyéb » Okos megoldások egy okos térségben

Okos megoldások egy okos térségben

Alsómocsolád, Bikal, Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás települések önkormányzatai, gazdasági szereplői, intézményei és civil szervezetei 2014 márciusában elhatározták, hogy együttműködésük eredményeként kidolgoznak egy, az 5 település szinergikus fejlődését lehetővé tevő közös fejlesztési programot, amelynek megvalósítására új típusú együttműködési rendszert hoznak létre.

Ebből az elhatározásból született 2014. június 18-án az Észak Hegyháti Mikrotérségi Unió gondolata, mely célul tűzte ki, hogy a mikrotérségen belül hosszú távú és megalapozott önkormányzati-, vállalati-, intézményi-, szervezeti együttműködést alakít ki, koordinálja a közreműködők törekvéseinek összehangolását, elősegíti a térség közös értékekre és egyedi képességeire épülő együttes fejlesztését.

Az együttműködés új fejezethez érkezett. Az együttműködő önkormányzatok polgármesterei 2018. október 10-én kinyilvánították azon szándékukat, hogy létrehozzák Magyarországon az első „Okos térséget”.

A kezdeményezés lényege a közreműködő települések, közösségi erőforrások összekapcsolása információs technológiai vívmányokkal. A megvalósulás hozadéka, hogy határokat bont a vidékiek számára sokszor nehezen átlátható modern nagyvárosi világ, és a falusi életmód között. Eszközei révén segíti a demográfiai egyensúly kialakulását, a korábbi elöregedési és népességcsökkenési trendek pozitív irányba fordítását.
A vidéki környezetben élőket felruházza azzal a tudással, melynek révén a fejlesztéseket és az új technológiai vívmányokat valóban kezelni tudják.

Az „Okos térség” olyan nyitott, együttműködő és befogadó közösség, mely megmutatja a vidéki élet valódi értékeit és magasabb szinten újrateremti a vidéki életformát. Az „Okos térség” kényelmessé teszi a vidéki életet, időt, pénzt és feladatot spórol meg az ott élőknek, csökkenti a távolságokat, növeli a lehetőségeket és ésszerűbbé teszi a meglévő erőforrások felhasználást.