You are here: Home » Egyéb » Véget ért a testvértelepülési pályázatunk

Véget ért a testvértelepülési pályázatunk

A Bethlen Gábor Alap Bizottságának 21/2018. (03.06.) számú határozatában foglalt felhatalmazás alapján, a BGA 2018. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzat terhére Alsómocsolád Község Önkormányzata részére “Közös gyökereinktől a közös jövőnk felé” nevű program megvalósítása céljából 500.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott.

“Közös gyökereinktől a közös jövőnk felé” című projektünk célja a két településen, Alsómocsoládon és Máréfalván felhalmozott település- és társadalomfejlesztési tapasztalatok, módszerek kölcsönös megismerése, átadása, a közös fejlesztési irányok kijelölése, és a kulturális élmények közös megélése volt. A program keretében 2 alkalommal valósult meg tanulmányi út; 2018. május 28. és 2018. június 01. között Alsómocsoládiak utaztak Máréfalvára, 2018. augusztus 13. és 2018. augusztus 17. között pedig Máréfalviak látogattak községünkbe, ahol a települési jellegzetességek, hagyományok és szokások megismerésén és megélésén túl, szakmai program keretében ismertük meg a társadalmi tervezés módszertanát, a jövőbeni közös, három szektor együtt gondolkodásán alapuló településfejlesztési folyamatokat, az adaptálható jó gyakorlatokat és közösségfejlesztési folyamatokat, valamint a több mint 20 éves testvértelepülési kapcsolatban rejlő hosszútávú lehetőségeket.