You are here: Home » Faluház eMOP » IKSZT fogalma

IKSZT fogalma

Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelete alapján létrejött a címbirtokosi okiratban az adott IKSZT kialakítására és működtetésére jóváhagyott földrészlet és a rajta található épületben, illetve épületrészben, az IKSZT címbirtokosi okiratban jóváhagyott, az adott címbirtokos által nyújtandó szolgáltatások együttese. Röviden társadalomfejlesztési központok.

Épület, amely keretet biztosít minden ágazat, szakterület számára, hogy közszolgáltatásait elérhetővé tegye a vidéki településeken és térségekben;
Szolgáltatásszervezési modell, amely hozzájárul az egyes (köz)szolgáltatások fenntarthatóságához, szakmai és finanszírozási szinergiájuk megteremtéséhez;
Közösségi tér, a helyi közösségi indíttatású, illetve közösségi célú kezdeményezések, folyamatok befogadó, támogató keretrendszere.