You are here: Home » Őszi Fény Idősek Otthona » Az ellátás igénybevételének szabályai

Az ellátás igénybevételének szabályai

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik.

A nappali ellátás iránti kérelmét előterjesztheti szóban vagy írásban. Írásbeli kérelem esetén a honlapon is megjelenített, erre rendszeresített formanyomtatványon teheti meg.

Idős és demens személyek nappali ellátása elsősorban a saját otthunkban élő, 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, illetve enyhe/középsúlyos demenciában szenvedő személyek napközbeni gondozásában nyújt segítséget.