You are here: Home » Térítési díj

Térítési díj

A fenntartó a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásokért térítési díjat (intézményi térítési díj) állapít meg, melyet a Szociális törvényben (1993. évi III. törvény), a 29/1993. (II.17.) Kormányrendeletben, helyi rendeletében, valamint az ellátást igénylővel kötött megállapodásban foglaltak szerit kell megfizetni.

2018. március 01-jétől érvényes nappali ellátásért fizetendő intézményi térítési díj: 80,- Ft/nap étkezés nélkül, 530,- Ft/nap étkezéssel.

Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 15-%-át nappali ellátás, 30%-át étkezés és nappali ellátás esetén.

A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg, az elvégzett jövedelemvizsgálatot követően.