You are here: Home » Norvég pályázat: A projekt bemutatása

Norvég pályázat: A projekt bemutatása

header-bg

Alsómocsolád Község Önkormányzata, partnereivel együttműködésben, 2013-ban nyújtotta be pályázatát a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának Kapacitásfejlesztés és Intézményközi Együttműködés Programja keretében meghirdetett „Önkormányzati kapacitásfejlesztés a helyi közszolgáltatások minőségének javítása és a helyi gazdaságfejlesztés érdekében” című pályázati felhívásra, Mintaprogram a minőségi időskorért elnevezéssel. A projekt átfogó célja az idősgondozás színvonalának emelése a vidéki Magyarország aprófalvas településein. Az első közvetlen cél a humán kapacitásépítés a közszférában és az idősgondozásban, mely lehetőséget teremt a szemléletváltásra és tudatos cselekvésre, a kistelepüléseken lakó idősek bevonására a helyi közösségi életbe és az aktív és boldog időskor feltételeinek megteremtéséhez.

Az első közvetlen cél elérését kilenc tevékenységcsoport szolgálja, többek között 19 tréning, 5 tananyag elkészítése, 3 konferencia megrendezése, 1 kreatív műhelymunka, 3 kutatás lebonyolítása, 1 intenzív angol nyelvtanfolyam, 3 tanulmányút Norvégiába, idősgondozás, esélyegyenlőség és társadalmi nemek, valamint vidékfejlesztés és kistelepülések – fenntartható fejlődés témában. 2-2 gondozó cserelátogatása segíti a hétköznapi életbe történő bepillantást Magyarországon és Norvégiában. A nemzedékek közötti szolidaritás jegyében szervezett tevékenységek módszertani tanulságokat rejtenek a fiatalok és idősek kapcsolatának fejlesztésére. E tevékenységek fókuszában a kistelepülések polgármesterei, döntéshozói, az újjászervezett járási közigazgatás intézményeinek szociális területen dolgozó érintettjei és vezetői vannak. Az idősotthonok vezetői, gondozói és ápolói, a szociális munkások, dietetikusok, pszichológusok, civil vezetők és aktivisták, magyar és norvég egyetemi hallgatók szintén a projekt célcsoportjai közé tartoznak.

A második közvetlen cél a minőségi szolgáltatások elérésére irányul az idősgondozásban Alsómocsoládon. Ennek érdekében az Őszi Fény Idősotthonban 6 db háromágyas szobát kétágyassá alakítanak, a melegvíz ellátást napenergiával biztosítják. Berendeznek egy szobát csoport- és egyéni terápiás célra, egy idősek számra tervezett tornatermet és egy menedzsment szobát, mely az otthon módszertani és konzultációs központja lesz. Kibővítik és felszerelik a konyhát, mely alkalmas lesz különleges ételsorok elkészítésére, és az étterem is bővül. Elkészülnek olyan stratégiai dokumentumok, melyek az otthon és az önkormányzat felkészítését támasztják alá a 2014-2020-as tervezési időszakra. A projekt a Norvég Felnőttoktatási Szövetséggel és az Alsómocsoládért Alapítvánnyal, mint partnerekkel, valamint a Pécsi Tudományegyetemmel, mint társult partnerrel fog megvalósulni.

A projekt eredményeként létrejön egy felkészített humán kapacitás a kistelepülések polgármesterei, alkalmazottjai valamit a régióban működő idősotthonok vezetői és ápolói körében. Ez lehetővé teszi, hogy a mintatelepüléshez hasonlóan más településeken is elinduljanak az aktív időskort támogató helyi intézkedések. A szakdolgozók az új ismeretek következtében magasabb színvonalú vezetői és ápolói munkát tudnak végezni. A tréningek és konferenciák eredménye egy új szemlélet meghonosodása a helyi döntéshozók körében, az aktív időskorra készülés gondolatának széleskörű terjesztése a helyi közösségekben. Fontos eredménye lesz a projektnek minőségi szolgáltatások kialakítása, többek között az idősek elhelyezésének komfortosabbá tétele, az ápolói tevékenység gazdagodása. Kutatási eredmények fogják bemutatni az esélyegyenlőség és társadalmi nemek kérdését a közszférában, Baranyában. Elkészülnek olyan stratégiai anyagok, melyek az önkormányzat és az Őszi Fény Idősotthon felkészülését segítik a következő időszakra. A tréningek egy részéhez írásos tananyagok készülnek. A projekt honlapján megosztásra kerül minden információ és új tudás, így nemcsak a Dél-Dunántúl, hanem az ország más aprófalvas területén élő érdekeltek is követhetik a projekt kibontakozását. Norvég és magyar szakértők és egyetemisták bevonásával kreatív szemináriumon keresztül új módszerek születnek az idősgondozásban. A nemzedékek közötti szolidaritást jelképezi az a program, amely az idős és fiatal nemzedék kapcsolatát teszi lehetővé különféle módszertani programelemeken keresztül. A projekt fontos eredménye lesz az a Módszertani és Konzultációs Központ, amely az Őszi Fény Idősotthon keretein belül jön létre a hazai és nemzetközi partnerek támogatásával.