You are here: Home » Alsómocsoládiak Baráti Köre

Alsómocsoládiak Baráti Köre

Vezetőség

Elnök: Bódog Antal
Alelnök: Varsányi Gyuláné
Elnökségi tagok: Bandi István, Győri Béláné, Vincze Andor

Elérhetőségek:

Tel./Fax.: 06-72/451-749

Elnök telefonszáma: 06-30/203-4813

Cím: 7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21.

Adószám: 19033503-1-02

 

Az Alsómocsoládiak Baráti Köre 1986-ban alakult, 1991 óta bejegyzett szervezetként igyekszik egységbe tömöríteni a falu lakosságát, valamint az innen elszármazott, de a községért tenni képes értelmiségieket, illetve minden jó szándékú embert.

Céljai:

  • lehetőséget teremteni a faluból elszármazottaknak a szülőhelyhez fűződő érzelmi kapcsolataik felújítására és ápolására;
  • feltárni és fejleszteni a falu humán erőforrásait;
  • lehetővé tenni tagjai számára a községgel való szorosabb kapcsolattartást;
  • összegyűjteni mindazokat az információkat, melyek a falu fejlődését szolgálják;
  • külső erőforrások megszerzésével támogatni a település fejlődése érdekében létrejövő szervezeteket;
  • kapcsolatok kiépítése és fenntartása más, hasonló célokat megfogalmazó szervezetekkel.

A szervezet 1987-ban a DemNet pályázatán elnyert támogatásból Teleházat hozott létre, mely azóta is sikeresen működik, jól szolgálja a település érdekeit. A települési Önkormányzattal közösen létrehozta az Alapítvány Alsómocsoládért szervezetet, melynek fő célja az itt élők életkörülményeinek lehetőség szerinti javítása, a munkahelyteremtés, illetve képzés.

A szervezet minden számára elérhető településfejlesztési, kistérség- és közösségfejlesztési programba bekapcsolódik, anyagi hátterével, forrásteremtéssel, képzésekkel igyekszik „helyzetbe hozni” a települést, a térséget és lakóit. A szervezet hatékonyabb működése érdekében felmerült az igény a településen és a környékén élő fiatalok bevonására, a szervezeten belüli nehézkes információáramlás kiküszöbölésére, valamint szélesebb körű együttműködések elősegítésére. Emellett fontos az általános szervezetfejlesztés, az adminisztrációs és szabályozási kérdések tisztázása, a vezetőségen belüli konkrét feladatmeghatározások kidolgozása és a stratégiai tervezés jelenlegi hiányosságainak pótlása.

Programok

Elszármazottak napja:
A szervezet fontos feladatának tartja a településről elszármazottakkal való kapcsolattartást, hazatérésük elősegítését. E célt szolgálja az áprilisban megrendezésre kerülő Elszármazottak napja, melyen a hazatérők megismerhetik Alsómocsolád és az Alsómocsoládiak Baráti Körének múltját és jelenét, a fejlesztési irányelveket, a várható eredményeket. E találkozó lehetőséget teremt a múltidézésre, emlékezésre, a régi kapcsolatok felelevenítésére, újak kialakítására.

Civil sziget:
A Körjegyzőségi Napokon részt vettünk a Civil sziget kialakításában, ahol saját szervezetünk is bemutatásra került.

Önkéntes napok:
Több alkalommal szervezünk önkéntes napokat a célból, hogy szépítsük településünket, valamint környékét (kitisztítottuk a Rigac-pihenőt és a temetőt), emellett részt veszünk a többi civil szervezet munkájában, az általuk hirdetett önkéntes napokon.

Baráti Kör Találkozó és Szüreti Fesztivál:
Szeptember első hétvégéjén tartottuk a település Szüreti fesztiválját, melyet éves Közgyűlésünkkel kötöttünk egybe.

Adventi vásár:
A településen működő civil szervezetek közös rendezvénye a december elején megrendezésre kerülő Adventi vásár, melynek keretében kézműves vásár, bolhapiac, játszóház, kürtős kalács és forralt bor várja az érdeklődőket. A program célja kettős, egyrészt erősödnek a civilek közti együttműködések, másrészt tartalmas kikapcsolódás biztosítható a helyieknek, valamint a településre érkezőknek.

Falukarácsony:
Minden évben kedveskedünk településünk lakóinak egy kisebb ajándékcsomaggal, melyet falukarácsonyi ünnepségünk után adunk át a helyieknek.

 

Dokumentumok