You are here: Home » Demokratikus Alsómocsoládi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat

Demokratikus Alsómocsoládi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat

A Demokratikus Alsómocsoládi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 1996-ban alakult, településünk polgármestere, Dicső László támogatásával. Polgármesterünk nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy mi, fiatalok “tipegve”, már kisgyermekként megismerkedjünk a felnőttkorban ránk váró demokratikus társadalom szabályaival. Négyévente tavasszal titkos és egyenlő választáson a 10-26 éves korosztály tagjai 2 képviselőt és 1 polgármestert választanak maguk közül, akik a DAGYIÖK alapszabálya szerinti testületi üléseken vesznek részt, éves munkaterv és költségvetés szerint működnek, és korosztályuk igényeit figyelembe véve programokat szerveznek.

A DAGYIÖK működési feltételeit a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. A 6-tól 30 évesig terjedő korcsoportba nagyjából 100 gyermek és fiatal tartozik. Az ő érdekvédelmüket, érdekképviseletüket kívánjuk biztosítani, és arra is törekszünk, hogy minél hasznosabban töltsék el szabadidejüket. A kitűzött célok megvalósításában a fiatalok, a korosztályi segítők és a felnőtt segítő együtt dolgozik, így erősödik a fiatalok önbizalma, és felelősségérzete. Munkánkhoz a Települési Önkormányzat és a Teleház, valamint az azt fenntartó „Mocsolád-Civilház” Nonprofit Kft. nyújt jelentős segítséget. A Teleház technikai felszerelését ajánlotta fel a programok megvalósítására, valamint infrastrukturális hátteret biztosít számunkra. Az ifjúsági polgármester és a képviselők részt vehetnek a felnőtt Önkormányzat testületi ülésein, ahol a korcsoportjukat érintő napirendi pontokban véleményezési joguk van.

Egy álom vált valóra, amikor saját klubhelyiségünk lett, ennek felújítása, berendezése saját magunkat, a helyi fiatalok igényeit tükrözi. A .IT(T) Ifjúsági Információs és Tanácsadó Pont jelenlegi külleme közösségi összefogás eredménye, ugyanis fiataljaink mellett Alsómocsolád civil szervezetei, valamint a település lakossága is kivette részét a munkából.

 Programjaink:

 • Teaházi Estek
 •  Filmklub
 •  „Alter-estek”
 •  Emberjogi érzékenyítő
 •  Gyermeknap
 •  Önkéntes nap
 •  Képkiállítások
 •  Szt. Iván éji akadályverseny
 •  Látó út és Fürdőnap
 •  Író-olvasó találkozó
 •  Közmeghallgatás
 •  Rémségverseny
 •  Játszóházak
 • „Ezerarcú” Alsómocsolád
 •  Élj tudatosan, környezettudatosan!
 • .IT(T) program

DAGYIÖK programok

Teaházi Estek:
A havonta egy alkalommal megrendezésre kerülő program célja, hogy az informális tanulás módszereivel a fiatalok látóköre szélesedjen, tudástőkéjük gyarapodjon, valamint szabadidejüket hasznosan töltsék el. A filmklubszerű vitafórum tematikusan felépített, mindig valamilyen központi téma köré szerveződik. A gyermekek és fiatalok feldolgoznak egy témakört (szenvedélybetegségek, közösségi demokrácia, pedofília, tetoválások), melyről tartanak egy előadást, amit vitafórum, majd maga a film követ.

Filmklub:
A havonta egy alkalommal megrendezésre kerülő program célja, hogy a fiatalok szabadidejüket hasznosan, közösségben töltsék, emellett megismerjék a településről szóló filmeket, a nagy klasszikusokat, illetve megismertessék egymással az általuk kedvelt alkotásokat. A közösen megtekintett darabokról minden alkalommal beszélgetünk, felszínre hozva a fiatalokban kialakult érzéseket, gondolatokat.

“Alter-est”:
Ez a kötetlen, mindenféle koncepciótól mentes péntek esti találkozó a célból szerveződik, hogy a fiatalok számára alternatívát kínáljunk a kocsma nyújtotta lehetőségekkel szemben. Minden hétvégén szervezünk ilyen esteket, amikor a fiatalok döntik el, mit szeretnének csinálni (lcsocsózni, társasozni, filmet nézni, kézműveskedni).

Gyermeknap:
Minden évben megrendezzük a településen a Gyermeknapot, amikor a szülők segítségével egész napos szabadidős elfoglaltságot biztosítunk településünk legkisebb lakóinak. A délelőtt egyéni és csapatos vetélkedők, versenyek sorával telik, a délután pedig közös főzéssel, családi együttléttel. Több szempontból fontos ez a rendezvény, egyrészt hozzájárulunk a gyermekek testi és lelki fejlődéséhez, másrészt lehetőséget teremtünk arra, hogy erősödjenek a családi kötelékek.

Választás:
A szervezet tisztújítására kétévente, június közepén kerül sor, amikor is a választó és választható korosztály (10-27 év közötti fiatalok) tagjai két képviselőt és egy polgármestert választanak maguk közül. A választási procedúra megegyezik a települési önkormányzati választásokéval, így felnőttként sem jelent majd problémát a szavazólapok helyes kitöltése.

Szent Iván éji éjszakai akadályverseny:
2002 óta minden évben megrendezzük a tűzugrással egybekötött éjszakai akadályversenyünket, melynek célja a hagyomány felelevenítése, valamint az ismeret- és tapasztalatszerzés. A gyakorlati feladatok megoldása mellett elméleti kérdésekre is válaszolnia kell a csapatoknak, ezek általában egy témakört dolgoznak fel (Alsómocsolád, Honfoglalás, nagy földrajzi felfedezések).

Palacsintás Király rajzverseny:
A tavalyi esztendőben hirdettük meg első alkalommal rajzversenyünket, mellyel a Falunap és Palacsintás Király Fesztiválhoz kívántunk kapcsolódni, illetve közelebb hozni a fiatalokhoz a mocsoládi erdőkerülő történetét. Rajzversenyünket minden évben szeretnénk kiírni, és Falunapunkon a .IT(T) Ifjúsági Információs és Tanácsadó Pontban azokat kiállítani. A rajzversenyre az elmúlt évben több mint 10 alkotás érkezett, melyeket értékes ajándékokkal jutalmaztunk.

Fürdőnap:
Minden évben megjutalmazzuk azokat a fiatalokat, akik egész évben aktívan segítik a gyermek- és ifjúsági önkormányzat munkáját. Önkéntes munkájukat fürdéssel és cirkuszlátogatással jutalmazzuk.

Közmeghallgatás:
Évente kétszer tartunk közmeghallgatást a célból, hogy megismertessük a helyi gyermekekkel és fiatalokkal a Demokratikus Alsómocsoládi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat munkáját, a várható feladatokat, programokat, valamint mi is megismerjük a célcsoport igényeit, lehetőségeit, problémáit.

Játszóházak:
A gyermekek szeretnek játszani. A közösségbe vonásnak, az utánpótlás nevelésnek egy korai és nagyon hatékony eszköze, ha nyitottak vagyunk feléjük és időnk egy részét a velük való foglalkozásra, kézműveskedésre szánjuk. Eredetileg csak húsvétkor és karácsonykor szerveztünk Játszóházat, de annyira megtetszett a fiataloknak, és annyira igénylik e kézműves alkalmakat, hogy az Elszármazottak napján, Falunapon, a Szüreti Fesztiválon és az Adventi vásáron is lehetőségük van a helyi és vendég gyermekeknek ajándéktárgyak készítésére.

.IT(T) 2010 program:
Miért pont itt? Egyrészt azért, mert a program megvalósulásának jellemző helyszíne a fiatalok által működtetett közösségi tér, a .IT(T) Ifjúsági Információs és Tanácsadó Pont, másrészt azért, mert mi pont ide születtünk, és más falusi fiatalokkal szemben nem vágyódunk nagyvárosba, hanem pont itt, Alsómocsoládon szeretnénk családot alapítani, gyermekeket nevelni, értékteremtő tevékenységet végezni.

A program 3 projektfüzért tartalmaz:

“Fiatalok az olvasott alsómocsoládi ifjúságért”: az alsómocsoládi gyermekek, fiatalok bevonásával megszervezésre kerülő komplex közösségfejlesztő, olvasásnépszerűsítő, ismeretterjesztő, toleranciára nevelő szabadidős program, könyvklubokkal, Teaházi Estekkel.
“Fiatalok egymásért, az alsómocsoládi gyermekekért”: fiatalok szervezésében megvalósuló gyermekjátszóház program, melyhez járulékos elemként társult a Balatonlellei Kistérségben Balatonboglár központtal működő KÖSZIKE szervezethez való látogató út.
“Fiatalok a közösségért”: a település nagyrendezvényeinek előkészítésében, lebonyolításában, utómunkálataiban való aktív részvételt, a saját ötlettel való megjelenést biztosította.

 Vezetőség

Ifjúsági polgármester: Taller Marietta
Képviselők: Novák Orsolya, Csillik Richárd

Elérhetőség

 Cím:
7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21.
Tel/fax:
72/451-749
E-mail:
dagyiok@gmail.com

Választási Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat

2011. évi eseménynaptár

Eseménynaptár 2014