You are here: Home » Cselekvő állampolgáriság

Cselekvő állampolgáriság

Időről-időre minden közösségnek fel kell mérnie, mennyire gazdálkodott jól lehetőségeivel. A Mágocsi Mikrotérség települései esetén különösen fontos ez a kérdés, hiszen egy-egy rossz döntés, félresikerült koncepció eredménye gyorsan láthatóvá válik. Ilyen jel lehet a lakosságszám csökkenése, a fiatalok elvándorlása, a helyi megélhetési lehetőségek beszűkülése. A kedvezőtlen folyamatok megállításának, visszafordításának alapja az, ha az állampolgárokban tudatosul, hogy nem csak elszenvedői, hanem alakítói és haszonélvezői is a közösséget érintő döntéseknek.  Gyermekeink, fiataljaink a jövőnk letéteményesei, bennük kell tudatosítani, kiépíteni a közélet relevanciáját, őket kell felkészíteni az állampolgári részvételre, megtanítani a stratégiai gondolkodásra.

Tevékenységek:

  • Jövő tervező műhelyek
  • Térségi ifjúságpolitikai koncepció és cselekvési terv műhelymunkák
  • Térségi önkéntes stratégia műhelymunkák