You are here: Home » Önkormányzat » Szervezeti felépítés » Tisztségviselők » Képviselők

Képviselők

Balogh Anikó 1975-ben született Gyulán, szülei harmadik gyermekeként. 1999-ben került Alsómocsoládra a Teleházba, ahol nonprofit ügyintéző szakmai gyakorlatát töltötte. A tanfolyam elvégzése után az önkormányzat munkatársa, majd a teleház vezetője lett. Vezetői munkája során nagymértékben kibővítette a teleház feladatkörét. 2014 óta tagja a képviselőtestületnek.

A teleház vezetőjeként jelentős részt vállalt a település és a térség fejlesztésében, kulturális életének és szociális vívmányainak létrehozásában, megszervezésében. Ezáltal rendkívül széles kapcsolatrendszerre tett szert és a helyi közösség egyik legnagyobb szervező erejévé vált. Kiemelt figyelmet szentel a fiatalok támogatásának és a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének biztosításának, felzárkóztatásának. Szabadidejében szívesen olvas és utazik, valamint a természetes alapanyagokból készült kozmetikumok és háztartási szerek terén meglévő tudását kamatoztatja.

Elérhetőség:
Cím: 7345 Alsómocsolád, Petőfi utca 85.
Mobil: +36 (30) 411-5394
E-mail: telehaz.alsomocsolad@t-online.hu

Böröcz Dániel 1988-ban született Komlón, egy hatgyermekes család ötödik gyermekeként. Általános iskolai tanulmányait a komlói Gagarin Általános Iskolában kezdte sporttagozaton, majd a Mágocsi Általános és Zeneiskolában fejezte be. Középfokú tanulmányait Dombóváron, az 516. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetben folytatta, asztalosként. Ezzel egyidejűleg a Demokratikus Alsómocsoládi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat polgármesterévé választották. A szervezetet két cikluson keresztül vezette.

Időközben kortársoktatóként végzett a drogprevenció területén, és megszerezte a „B” kategóriás jogosítványt. Első munkahelye a Branau 2002 Kft., ezt követi a Pick Szeged Zrt., ahol jelenleg is dolgozik. A gyermek- és ifjúsági önkormányzatnál végzett munkája nyomán jelöltette magát Alsómocsolád Község Önkormányzata képviselőjének, mely tisztséget 2010 óta folyamatosan betölti.

Elérhetőség:
Cím: 7345 Alsómocsolád, Rákóczi u.41.
Mobil: +36 (30) 927-0123
E-mail: boroczdani@freemail.hu

Ginzer János 1959-ben született Alsómocsoládon. Iskoláit helyben, majd Mágocson és Komlón végezte. Először Dombóváron dolgozott, majd a Komlói Vízműnél helyezkedett el és ott dolgozik ma is. Attól kezdve, hogy a település az önálló önkormányzatiság útjára léphetett, szeretett volna aktív részese lenni a fejlődésnek. 1994 óta folyamatosan a képviselőtestület tagja, jelenleg alpolgármesteri tisztséget is betölt.

Szabadidejében szívesen olvas, utazik, kerékpározik és hegyet mászik és rendszeresen látogatja erdélyi barátait. Önzetlen munkáját a falu és az itt élők iránti szeretete motiválja.

Elérhetőség:
Cím: 7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 17.
Mobil: +36 (30) 337-9400
E-mail:

Taller József 1956-ban született Alsómocsoládon, és azóta is itt él. Az általános iskola alsó tagozatát helyben, a felső tagozatot Mágocson végezte. Szakmunkásképzőbe Dombóvárra járt szakmunkásképzőbe, ahol asztalosnak tanult. Húsz éven át dolgozott a Bikali Állami Gazdaságban. 1993-tól pedig az önkormányzat munkatársa, 1995-től falugondnok, 2006 óta képviselő.

Falugondnoki feladatai sokrétűek, intézi az önkormányzat hivatalos ügyeit, gyógyszert hoz az időseknek, átviszi az ovisokat a szomszéd településre óvodába, megoldja az éppen aktuális problémákat. Ha gond van, elsőként őt keresik, a falu egyik központi embere. Szabadidejében legszívesebben otthon tevékenykedik, vagy unokájával tölti idejét.
Elérhetőség:
Cím: 7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 38.
Mobil: +36 (30) 390-5866