• Faluház

 • Szálláshelyeink

 • Rigacz tanya az erdőben

 • Csodás élmények

 • Szabadidő programlehetőségeink

 • Szálláshelyeink

 • Őszi Fény Idősek Otthona

 • Kemencés vacsorák

 • Alsómocsolád

  ...egy gyöngyszem Magyarországon...

 • Kés- és fejszehajító Európa-bajnokság 2017

 • Tanösvény

Rendhagyó közmeghallgatással egybekötött falugyűlés!

Rendhagyó közmeghallgatással egybekötött falugyűlés! Örömmel értesítem a tisztelt lakosságot, hogy Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselő Testülete 2013. december 12-én, csütörtökön, 1700 -kor közmeghallgatással egybekötött falugyűlést tart a Konferencia Központ Nagytermében, melyre ezúton meghívom, hogy közösen értékeljük az eltelt évet, eddigi eredményeinket, tervezzük a település jövőjét!  Állampolgári kezdeményezésre a közmeghallgatással egybekötött falugyűlés rendhagyó módon kerül megrendezésre! Az ágazati vezetők beszámolóját és a ... Read More »

JÁTÉK-TÉR

SAJTÓKÖZLEMÉNY   Projekt megnevezése:         JÁTÉK-TÉR Kedvezményezett:              „Őszi Fény”Alapítvány                                               7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21.   Az Európai Unió és Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás összege: 9.999.482 Ft   Falumegújításra – és fejlesztésre a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások jogcímre, 2012. november 30-án az „Őszi Fény Alapítvány” pályázatot nyújtott be, melyet  a közreműködő szervezet döntése értelmében közel10 millió ... Read More »

PROMENÁD

SAJTÓKÖZLEMÉNY     Projekt megnevezése:         PROMENÁD Kedvezményezett:              Alsómocsoládiak Baráti Köre                                               7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21.   Az Európai Unió és Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás összege: 7.368.507 Ft   Falumegújításra – és fejlesztésre a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások jogcímre, 2012. november 30-án az Alsómocsoládiak Baráti Köre pályázatot nyújtott be, melyet  a közreműködő szervezet döntése értelmében ... Read More »

Alsómocsoládi templom tetőfelújítása

                                                                                                         SAJTÓKÖZLEMÉNY     Projekt megnevezése:     Alsómocsoládi templom tetőfelújítása    Kedvezményezett:            Mágocsi Római Katolikus Plébánia                                                    Az Európai Unió és Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás összege: 9.422.808 Ft     Read More »

Izgalom, kihívás, élmény, tanulás, tudás

Jövő márciusban nyílik meg a Virtuális Természettudományok Otthona, amely izgalmas játék és tanulás. A feladatok – melyek életkornak megfelelően választhatóak lesznek – átfogóan tartalmazzák a különböző tudományágakat. A Virtuális Természettudományok Otthona interaktív táblákkal, logikai játékokkal felszerelt, számkombinációs ajtókkal nyíló szobákkal lesz kialakítva. A világon is egyedülálló megoldású valóságos és virtuális játékban, tanító feladatok és megoldások segítik a résztvevő tanulók logikai ... Read More »

Tájékoztató Alsómocsolád Község Önkormányzata által kötött szerződésekről

  Szerző- déskötés éve Szerző- dés iktató száma Szerz. típusa Szerződés tárgya Szerző- dést kötő másik fél megne- vezése Szerző- dés értéke Szerződés idő- tartama Adatvál- tozások 2009.01.06. Tervezési “Hegyháti Gyermek és Ifjúsági Szálláshely A kategóriás szálláshely” kialakítása Alsómocsolád, Rákóczi u. 12. számú épület tetőterének építészeti engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése Dunai Kft. 2.509.025 2009.02.28.- 2010.03.30.   Read More »

Tájékoztató Alsómocsolád Község Önkormányzata által közszolgáltatási kötelezettségének teljesítése érdekében átadott pénzeszközökről

  Szerző- déskötés éve Szerződés kedvezmé- nyezettjének megnevezése Átadás célja Átadott pénz- összeg nagysága Szolgáltatási kötelezettség megnev. Szolg. köt. helye Szolg. kötele-zettség idő- tartama 2009.01.06. Alsómocsoládi Község- fejlesztő és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2.509.025 “Hegyháti Gyermek és Ifjúsági Szálláshely A kategóriás szálláshely” kialakítása, tetőterének építészeti engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése Alsó- mocsolád, Rákóczi u. 12. 2009.02.28.- 2010.03.30. 2009.06.02. “Mocsolád – ... Read More »

Tájékoztató Alsómocsolád Község Önkormányzata által nyújtott, céljellegű, működési és fejlesztési támogatásokról

Szerző- déskötés éve Szerz. ikt. száma Szerződés tárgya Támogatás célja Szerz. kedvezmé- nyezettjei Támo- gatás összege Támo- gatási prog. megvaló- sulási helye 2009.01.06. “Hegyháti Gyermek és Ifjúsági Szálláshely A kategóriás szálláshely” kialakítása Alsómocsolád, Rákóczi u. 12. számú épület tetőterének építészeti engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése Tetőtér építészeti engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése Alsómocsoládi Községfejlesztő és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2.509.025 ... Read More »

Költségvetések, beszámolók

  2007. évi költségvetések, beszámolók   Rendelet hivatalos száma Rendelet címe Rendelet típusa Téma Egységes szerkezet dátuma Hatály Letöltés 1/2007. (III.6.) sz. Önk. Alsómocsolád község 2007. évi költségvetéséről Egységes Költségvetés 2007.03.06. Hatályos Letöltés   2008. évi költségvetések, beszámolók   Rendelet hivatalos száma Rendelet címe Rendelet típusa Téma Egységes szerkezet dátuma Hatály Letöltés 2/2008. (II. 18.) sz. Önk. az Önkormányzat 2008. ... Read More »

Képviselőtestületi jegyzőkönyvek

Képviselőtestületi jegyzőkönyvek   Ülés időpontja Dokumentumok 2010.01.12 Letöltés 2010.01.27 Letöltés 2010.02.10 Letöltés 2010.03.02 Letöltés 2010.04.06 Letöltés 2010.04.30 Letöltés 2010.05.03 Letöltés 2010.05.25 Letöltés 2010.06.07 Letöltés 2010.07.06 Letöltés 2010.08.12 Letöltés 2010.09.21 Letöltés 2010.10.08 Letöltés 2010.10.22 Letöltés 2010.11.04 Letöltés 2010.12.09 Letöltés 2011.01.31. Letöltés 2011.02.28. Letöltés 2011.03.17. Letöltés 2011.03.28. Letöltés 2011.04.05. Letöltés 2011.04.26. Letöltés 2011.05.30. Letöltés Read More »